Alle Artikel des Autors


 Sandra Strube-Lahmann

Sandra Strube-Lahmann

Wissenschaftliche Mitarbeiterin AG Pflegeforschung,
Forschungsgruppe Geriatrie Charité-Universitätsmedizin Berlin
Campus Virchow Klinikum

sandra.strube-lahmann@charite.de